Mobileye Mongolia

Intel-ийн охин компани

Сэтгэл амар жолоодъё!

Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх систем

Mobileye 6 нь автомашинд суурилуулдаг "Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх систем" бөгөөд замын урд болж буй аюултай нөхцөл байдлыг дуут дохио болон дүрс хэлбэрээр жолоочид байнга анхааруулга өгөх зориулалттай. Mobileye 6 нь явган хүн, дугуйтай хүн, урд явж буй машин, гэрлэн дохио, хурдны тэмдэг болон бусад замын тэмдгүүдийг таних чадвартай төхөөрөмж юм. Mobileye 6-г ашигласнаар гэнэтийн осол гарах магадлалыг 40-80 хувиар бууруулах боломжтой.

1. Явган болон дугуйтай хүний анхааруулга

2. Урд явж буй тээврийн хэрэгслийн анхааруулга

3. Замын урдах хяналт

4. Замын тэмдэг болон

хурдны анхааруулга

Driver POV PCW (1).png
Driver POV FCW.png
Driver POV HMW.png
Driver POV SLI.png

Яагаад Mobileye гэж?

lllll.jpg

Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх систем

Mobileye 6 нь автомашинд суурилуулдаг "Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх систем" бөгөөд замын урд болж буй аюултай нөхцөл байдлыг дуут дохио болон дүрс хэлбэрээр жолоочид байнга анхааруулга өгөх зориулалттай. Mobileye 6 нь явган хүн, дугуйтай хүн, урд явж буй машин, гэрлэн дохио, хурдны тэмдэг болон бусад замын тэмдгүүдийг таних чадвартай төхөөрөмж юм. Mobileye 6-г ашигласнаар гэнэтийн осол гарах магадлалыг 40-80 хувиар бууруулах боломжтой.

1. Явган болон дугуйтай хүний анхааруулга

2. Урд явж буй тээврийн хэрэгслийн анхааруулга

3. Замын урдах хяналт

4. Замын тэмдэг болон

хурдны анхааруулга

Driver POV PCW (1).png
Driver POV FCW.png
Driver POV HMW.png
Driver POV SLI.png

Яагаад Mobileye гэж?

Бидэнтэй хамтран ажилладаг байгуулагууд

Picture1.png

Дэлхийн автомашины 25+ компаниуд Mobileye-ийг ашиглан аюулгүй байдлаа хангадаг байна. 

Picture2.png

Дэлхийн 60+ сая тээврийн хэрэгсэлд Mobileye суурилагдсан байдаг.

Picture4.png

Дэлхийн 13 автомашин үйлдвэрлэгч компаниуд өөрийгөө бүрэн удирдах чадвартай автомашин бүтээх тал дээр Mobileye-тай хамтран ажиллаж байна.

1.png
2.png
3.png
4.png
14.png

Mobileye is an infromation technology company of Intel corporation that develops vision-based self-driving car and advanced driver-assistance systems providing warnings for collision prevention and mitigation.

Copyright © 2020, Mobileye. All rights reserved.

LDW.jpg

CONTACT US

 Peace Avenue 46, 5th floor, suit 502,

Ulaanbaatar 13381, Mongolia

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon