Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх системийн танилцуулга

Та доорхи брошур танилцуулгыг татах бол энд дарна уу?

Mobileye 6 хэрхэн ажилладаг вэ?

kk.jpg
ll.jpg

Mobileye 6 хэрхэн ажилладаг вэ?

1. Явган болон дугуйтай хүний анхааруулга

Mobileye өдрийн цагаар явган хүн эсвэл дугуйтай хүнийг таньж, 2 секундийн өмнө жолоочид дохио өгнө. 50км/ц-ийн дотор явж буй үед ажиллана.Гэрэлгүй үед ажиллах боломжгүй. Mobileye 6-г бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд суурилуулах боломжтой. 

2. Урд явж буй тээврийн хэрэгслийн анхааруулга

Mobileye урд явж буй автомашин эсвэл мотоциклтой мөргөлдөхөөс 2.7 секундийн өмнө жолоочид дохио өгч анхааруулна. Амь насанд аюултай нөхцөл байдал гэж үздэг учраас дохиоллыг унтраах боломжгүй. Mobileye 6-г бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд суурилуулах боломжтой.

3. Замын эгнээнээс хазайсны анхааруулга

Жолооч эгнээнээс хазайсан тохиолдолд Mobileye жолоочид анхааруулга өгнө. 65км/ц-аас дээш хурдтай явж буй тохиолдолд ажиллана. Бүдэг эгнээний зураасыг таних боломжгүй. Холын замд хурдтай явж буй тохиолдолд ашиглахад тохиромжтой. Энэ үзүүлэлтийн дохиоллыг унтраах боломжтой. Mobileye 6-г бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд суурилуулах боломжтой.

4. Замын тэмдэг болон хурдны анхааруулга

Mobileye ихэнх замын тэмдэг болон гэрлэн дохиог таних чадвартай бөгөөд хурд хэтрүүлсэн тохиолдолд жолоочид анхааруулга өгнө. Mobileye 6-г бүх төрлийн тээврийн хэрэсэлд суурилуулах боломжтой.